Teknisk konsultation

 

Christer Korin

 

Civilingenjör maskinteknik KTH

Teknologie doktor Karlstads universitet

Bonde på Eriksholm

 

Telefon nummer

070-338 49 45

 

 

Tidigare erfarenhet

Konstruktion av pumpsystem

Konstruktion av konverteringsmaskiner

Utveckling av konverteringsmaskiner

Forskning inom kartongförpackningsindustrin

Uppdrags exempel

Mekanisk konstruktion av mätutrustning

 

Utveckling av mätmetoder

 

Rådgivning vid mättekniska frågeställningar

 

Rådgivning vid konverteringsfrågor

Ställ gärna en fråga